Napište nám

V případě, že potřebujete více informací o některém z nabízených zájezdů nebo máte zájem o destinaci, kterou jste v naší nabídce nenašli, zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!

Jméno a příjmení
Váš Telefon
Váš E-mail
Chci informace o

Všeobecné podmínky

 I. Úvod

Internetový prodej je provozován cestovní agenturou (CA) Maxizájezdy - Martin Štancl, která se zabývá autorizovaným prodejem zájezdů cestovních kanceláří a zprostředkováním dalších turistických služeb (rezervace hotelů, prodej letenek, vstupenek apod.)CA   tuto činnost provádí na základě řádně uzavřených smluv s cestovními kancelářemi (CK). Naše agentura kontroluje, zda mají cestovní kanceláře, které nabízíme, sjednané platné pojištění proti úpadku. Toto pojištění je možno předložit klientovi k nahlédnutí spolu s cestovní smlouvou.

II. Ceny

Cena zájezdu obsahuje, pokud není uvedeno jinak, ubytování, příslušné stravování, dopravu, pojištění proti úpadku CK, popř. pojištění léčebných výloh do zahraničí. V ceně není zahrnuta, pokud není uvedeno jinak, letištní a bezpečností taxa, v případě určitých destinací vízum a bakšišné.

 

!!! Ceny zájezdů jsou shodné s cenami cestovních kanceláří, které zájezd pořádají. Klienti u nás mohou uplatnit i různé slevy - časové, věrnostní ... !!!

 

III. Rezervace

NEZÁVAZNÁ  REZERVACE spočívá ve vyplnění rezervačního formuláře na stránkách www.maxizajezdy.cz nebo telefonem pomocí operátora. Naše cestovní agentura Vám  vždy ověří, zda jsou ve zvoleném termínu zájezdu, případně ubytovací kapacitě, volná místa u pořádající CK. Následně se spojí telefonicky nebo emailem se zákazníkem a vytvoří rezervaci vybraného zájezdu. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze a odmítnout ty objednávky, ve kterých byly použity nepřesné kontaktní údaje.

IV. Podepsání smlouvy

Po rezervaci zájezdu je zákazníkovi zaslána prostřednictvím e-mailu, faxu nebo poštovní zásilky k podpisu vyplněná smlouva, smluvní podmínky, platební pokyny, doklad o pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, případně další potřebné dokumenty. Zákazník je povinen zaslat elektronicky obratem podepsanou cestovní smlouvu na CA. Platební termíny jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za případné následky vyplývající z opožděné platby. Smlouva nabývá platnosti okamžikem zaplacení 1. předepsané částky (zálohy) dle platebních pokynů.

V. Platební podmínky

Zahraniční nebo tuzemský zájezd podléhá většinou  záloze 50 % /dle podmínek pořádající CK/ z celkové ceny zájezdu při podpisu smlouvy. Doplatek do plné ceny zájezdu se uskuteční nejpozději jeden kalendářní měsíc/dle podmínek pořádající CK/ před odjezdem. Za zájezdy objednávané méně než měsíc před nástupem na zájezd je při podpisu smlouvy splatná plná cena zájezdu.

Platbu je možné po dohodě provést na účet CA  a to bankovním převodem, složením hotovosti na pokladně banky, případně složením hotovosti v provozoně  CA. 

Zákazník bere na vědomí, že při koupi zájezdů typu Last Moment se může ve velmi výjimečných případech stát, že partnerská CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení částky zaplacené za zájezd. Zákazník nemá nárok na náhradu případné další škody.

VI. Cestovní doklady

Zákazník získá předem informace o potřebných dokladech vztahujících se ke konkrétnímu zájezdu. Mezi tyto doklady patří zejména ubytovací poukazy (vouchery), letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku, popř. cestovní pojištění. Tyto doklady jsou zpravidla předány nejpozději  na letišti v den odjezdu delegátem CK. O termínu a místě jejich předání se zákazník informuje v pokynech k odjezdu (odletu), které obdrží přibližně týden před dovolenou.

Osobní cestovní doklady

Před každou cestou doporučujeme zkontrolovat platnost pasu. Váš pas by měl být platný ještě nejméně 6 měsíců po příjezdu. Pokud je doba platnosti Vašeho pasu kratší než 6 měsíců, doporučujeme zažádat si o pas nový, můžete takto předejít případným nepříjemnostem. Pokud budete cestovat po členských zemích EU, není po občanech ČR vyžadován pas, stačí pouze občanský průkaz.

VII. Reklamace

CA jako cestovní agentura není pořadatelem objednaného zájezdu a tudíž dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté cestovní kanceláří a také nevyřizuje jejich jménem reklamace. Klient může svou reklamaci tedy zaslat se všemi podpůrnými argumentacemi – fotografie, potvrzení delegáta či recepce o daném nedostatku atp. přímo organizátorovi zájezdu doporučeně či mailem nebo naší CA. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. Reklamační řád pořadatelské CK na vyžádání zašleme.

VIII. Storno poplatky

V případě zrušení zájezdu před podepsáním cestovní smlouvy jsou storno poplatky nulové. Od okamžiku podepsání smlouvy se storno poplatky řídí všeobecnými podmínkami partnerské CK, která zájezd pořádá.

IX. Odmítnutí zákazníka

 

 CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech:

  • zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky nebo

  • zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná

  • zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace

  • zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.

X. Souhlas se zpracováním osobních dat

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla uvedeného v cestovní smlouvě, zpracovala CA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA k obchodním účelům. Tento souhlas se rovněž vztahuje na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněni pouze zaměstnancům a dále osobám, které jsou oprávněny služby CA poskytovat.